Όψη της Αμερικάνικης Πρεσβείας από την οδό Γέλωνος

110x140 / λάδι σε καμβά / 2008