Ο Γκρος στο παράθυρο του εργαστηρίου

80x100 / λάδι σε καμβά / 2018