Κότσυφας στο φυλάκιο της Ηρώδου Αττικού

100x120 / λάδι σε καμβά / 2019