Όψη από το παράθυρο του εργαστηρίου I

80x100 / λάδι σε καμβά / 2020