Λεωφόρος Νάτο / Στάση λεωφορείου Ι

160x190 / λάδι σε καμβά / 2006