Λεωφόρος Νάτο / Στάση λεωφορείου ΙΙ

180x220 / λάδι σε καμβά / 2007