Λεωφόρος Νάτο / Αναμονή

90x100 / λάδι σε καμβά / 2007